За имплементацију пројекта Европске уније “Заштита и унапређење права интерно расељених лица, избеглица и повратника по основу споразума о реадмисији“, а у сврху пружања правне помоћи и благовремених и прецизних информација потребних ИРЛ, избеглицама и повратницима по основу споразума о реадмисији (чије место порекла је Косово*, Босна и Херцеговина или Република Хрватска), траже се:

АДВОКАТСКИ ПРИПРАВНИЦИ

За рад у пројектној канцеларији у Београду

Профил адвокатског приправника:
• Завршен Правни факултет
• Радно искуство није неопходно
• Знање енглеског језика (минимум 3 на скали од 1 до 5, где је 1 ‐одлично, а 5 ‐ основно знање)
• Рад на рачунару, са акцентом на Microsoft Office™ tools

Кандидати рођени на Косову*, Босни и Херцеговини и Хрватској имаће предност (како је дефинисано у оквиру пројектног задатка)
Молимо заинтересоване кандидате да доставе ажурирани резиме са пратећим рефернцама на info@pravnapomoc.org. Рок за пријаву је 20. новебар 2017. године.

*Овај назив је без прејудицирања статуса и у складу је са Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација 1244 и мишљењем Међународног суда правде о декларацији о независности Косова