Канцеларија за правну помоћ

Пројекат Европске уније “Заштита и унапређење имовинских права интерно расељених лица, избеглица и повратника на основу споразума о реадмисији” представља наставак рада четири пројекта које Канцеларија за Косово и Метохију, у сарадњи са ЕУ, реализује од 2008. године. Корисници пројекта су интерно расељена лица, избеглице и повратници из ЕУ, на основу одредби споразума о реадмисији између ЕУ и Србије. Пројекат промовише и штити њихова имовинска права пружањем информација, правних савета и друге стручне помоћи, укључујући и заступање пред судовима.

 

Рад адвоката, адвокатских приправника и саветника координира пројекат, а све активности финансирају ЕУ и Влада Републике Србије. Укупна вредност пројекта, који траје две године, је 3.651.630 евра. Пројекат реализује конзорцијум који предводи Европска консалтинг група.

 

Избеглице, повратници и ИРЛ заинтересовани за подршку или информације о томе како да остваре своја права у Србији или месту порекла могу да контактирају пројекат на бесплатан број 0800 108 208.

 

У протекле две деценије интерно расељена лица, избеглице и повратници из Европске уније на основу споразума о реадмисији соучавали су се са многобројним кршењима основних људских права, међу којима су бесправно одузимање или окупација имовине, дискриминација Срба и осталог неалбанског становиништва у државним предузећима на Косову и Метохији, немогућност адекватног правног заступања и угрожавање безбедности.

Најмање 60.000 имовинских захтева везаних за расељавање Срба са Косова и Метохије од 1999. укључује захтеве Срба и других неалбанаца чија је имовина оштећена  уништена или нелегално заузета.

До 85.000 српских породица укључујући много расељених лица могло би да изгуби своју имовину на Косову и Метохији у катастарском програму верификације, који води власт у Приштини.

Право на бесплатну правну помоћ коју пружа овај пројекат остварују расељена лица или лица која полажу право на имовину на Косову и Метохији која због финансијске ситуације не могу да пруиште правно заступање или која због ограниченог приступа правосуђу на Косову и Метохији не могу да остваре своје права.  Њима је на располагању стручни тим који се састоји од старијих правних саветника, млађих правних саветника и приправника. Помоћ коју пројекат пружа састоји се од давања правних савета, заступања странака на судовима у местима порекла, прибављања документације издате од стране државних институција у местима порекла, као и информисање угожених и оштећених о њиховим правима.

Од 705 адвоката регистрованих на КиМ само 23 (1,5%) су адвокати српске националности. Најмлађи адвокат српске националности је у раним четрдесетим годинама.

Поред рада са странкама, пројекат ради и на трајнијем решењу правне подршке особама којима је правна помоћ отежана или ускраћена. Тим младих, талентованих правника, пореклом са Косова и Метохије, из Хрватске и БиХ, свакодневно учи од врхунских правних стручњака и стиче јединствено знање и искуство како би убудуће могли да наставе са радом на очувању права угрожених.