Канцеларија

ВРАЊЕ

Ђуре Јакшића 1

kancelarije-vasilije-arsic

Василије Арсић

Старији правни саветник

Рођен је 1964 године на Косову и Метохији. Правни факултет завршио је у Скопљу 1990. године, а правосудни испит је положио у Београду 1995. године. Након завршених основних студија, радио је у Суду за прекршаје у Гњилану, а затим у Министрству унутрашњих послова на сузбијању привредног криминала. Адвокатску канцеларију је отвоорио 2014. године у Гњилану и од тада заступа већином Србе на Косову и Метохији.

kancelarije-maja-simeonovska

Maja Симеоновска

Млађи правни саветник

Дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду. Члан Адвокатске Коморе Београда. Током свог професионалног развоја ангажована на пројектима у области избеглиштва, расељеништва, поврата на основу споразума о реадмисији, азила, као и општих миграција. Посвећена раду на питањима од значаја за положај и заштиту права миграната. Поседује широко искуство у пружању правних савета и помоћи и проналежењу могућих, адекватних и ефикасних решења.

kancelarije-miljana-mladenovic

Mиљана Младеновић

Приправник

Завршила Правни факултет Универзитета у Приштини, у року, са просечном оценом студирања 9,07. Радила код адвоката два месеца. Пратила, радила и обрађивала предмете за све врсте поступака – кривичне, парничне, ванпарничне и управне. Радила анализе предмета, као и писање разних врсти поднесака за сваку од наведених врста поступака. Добро влада енглеским језиком.

kancelarije-aleksandra-ordic

Александра Ордић

Приправник

Рођена 1981 године у Врању. Дипломирала на правном факултету у Нишу. Радила у Градској управи Града Врања, у имовинско-правној служби , на пословима експропријације земљишта, након чега је положила стручни испит. Има пет година радног искуства на административним пословима у приватном сектору.