• Чачак, 10.11.2017.

  Млађи правни саветник Никола Лазић и приправници Биљана Андрејевић и Дејан Јовић састали су се 10. новембра 2017. године у Чачку са интерно расељеним лицима са Косова и Метохије којима је потребна правна помоћ. Тим се, у канцеларији повереника за избеглице и миграције у Чачку,......

 • Бабушница, Пирот, 23.10.2017.

  Млађи правни саветник Маја Симеоновска и приправник Миљана Младеновић посетиле су 23. октобра 2017. године интерно расељена лица и избеглице у Бабушници и Пироту који имају правни проблем, а због лошег здравственог или финанскијског стања нису у могућности да посете најближу канцеларију пројекта. Правни тим......

ПРОБЛЕМИ СА КОЈИМА СЕ СУСРЕЋУ ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА, ИЗБЕГЛИЦЕ И ПОВРАТНИЦИ ИЗ РЕАДМИСИЈЕ:

 • Узурпирана, уништена или оштећена имовина у месту порекла што им онемогућава повратак или инвестирање у своју будућност у местима у којима живе
 • Немогућност остваривања права на отпремнинe након приватизација фирми у којима су радили
 • Институционалне препреке у прибављању потребне документације за остваривање основних права (крштеница, здравствено осигурање, држављанство, нострификација дипломе, повезивање стажа, пензија, имовински листови…)
 • Недостатак безбедности у местима порекла
 • Отежана интеграција у друштвене, културне и привредне токове у привременом месту боравка

КАКО ПОМАЖЕМО?

 • Пружамо подршку онима који због недостатка средстава, безбедносних или других разлога нису у могућности да остваре права на имовину или друга права
 • Подршка је обезбеђена кроз рад шест правних тимова широм Србије, мобилне тимове, сајт пројекта и бесплатну телефонску линију
 • Тимове чине висококвалификовани правници који могу да обезбеде:
  • Неопходне информације о законским правима ИРЛ, избеглица и повратника
  • Бесплатну правну помоћ
  • Бесплатно правно заступање квалификованих адвоката у циљу заштите права, посебно права на имовину и помоћ у повраћају узурпиране, оштећене или уништене имовине